Roger Kwok (Quách Tấn An)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)