NGHE TRỰC TIẾP

Tử vi đầu tuần 27/5/2019 của 12 con giáp

Tử vi đầu tuần 27/5/2019 của 12 con giáp

Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Hết sức tránh sự tranh luận, tranh cãi, đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân. Làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quà cáp, đám tiệc. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt.