Raymond Lam (Lâm Phong)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)