Nicky Wu (Ngô Kỳ Long)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)