Jacky Cheung (Trương Học Hữu)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)