Show Luo (La Chí Tường)

Khoảnh Khắc Ngọt Ngào OST - Rainie Yang (Dương Thừa Lâm), Show Luo (La Chí Tường)