Li Shu (Lý Thù)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)