Frances Yip (Diệp Lệ Nghi)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)