Stephy Tang (Đặng Lệ Hân)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)