Bosco Wong (Huỳnh Tông Trạch)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)