Michael Tse (Tạ Thiên Hoa)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)