Lâm Văn Long

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)