Adam Cheng (Trịnh Thiếu Thu)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)