Dicky Cheung (Trương Vệ Kiện)

Tuyển Tập Ca Khúc Nhạc Phim Hoa Ngữ (2013)