Trọng Phúc

Chuyện Đêm Mưa - Trọng Phúc, Thùy Trang