Minh Tuyết

Anh Muốn Em Sống Sao (Thúy Nga CD 545) - Minh Tuyết