Bằng Kiều

Bộ Tứ Hoàn Hảo: Những Ca Khúc Buồn, Cô Đơn, Thất Tình (Vol. 2) - Bằng Kiều, Phương Thanh, Lam Trường, V.A