Mạnh Quỳnh

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ - Thúy Nga CD 483)