Trần Thái Hòa

Nhạc Vàng Chọn Lọc (Thúy Nga CD 502)