Hoàng Oanh

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Thúy Nga CD 515)