Đoàn Việt Phương

Ca Sĩ Trẻ Hát Nhạc Vàng (Vol. 2)