Trường Sơn (Fm Band)

Ca Sĩ Trẻ Hát Nhạc Vàng (Vol. 2)