Khánh Ngọc

Tình Khúc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Bướm Đêm 145)