Vũ Trâm Anh

Tuyển Tập Ca Khúc Hay Nhất Của Vũ Trâm Anh (2013) - Vũ Trâm Anh