Vĩnh Tâm

Tình Khúc Chiều Mưa (Guitar Vĩnh Tâm Vol. 3) - Vĩnh Tâm