Vương Khánh Hòa

Tuyển Tập Nhạc Việt Acoustic (Vol. 5)