Nguyễn Ngọc Phương Nhi

Tuyển Tập Giọng Hát Việt Nhí 2013