Hồng Vy

Khúc Ca Ly Biệt - Nhạc Cổ Điển Lời Việt Phạm Duy