Faye Wong (Vương Phi)

Tuyển Tập Nhạc Hoa Hát Về Người Phụ Nữ