Đàn Nhị

Tuyển Tập Nhạc Hòa Tấu (Nhạc Cụ Dân Tộc - 2014)