Chương trình Tin tức thứ Sáu, 23/02/2024

Cẩm Nhung | 24/02/2024 | 156 Lượt nghe

Tin nước Úc:

- Tin Úc: Đánh giá nghiêm ngặt quy tắc ứng xử đối với thực phẩm và hàng tạp hóa

- Victoria: Thị trường thuốc lá điện tử ở tiểu bang có trị giá lên tới 500 triệu đô la

- Tin Úc: Phương thức định giá “tinh ranh” của các doanh nghiệp khiến lạm phát tăng

- Giáo dục: Victoria: Chương trình Head Start hỗ trợ nhiều học sinh được đào tạo nghề

- Victoria: Tăng cường tái chế và giảm chôn lấp rác thải

- Victoria: Hàng ngàn tấm pin mặt trời sẽ được lắp đặt ở các tòa nhà chung cư

- Tin vắn

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23/02/2024 là 1 AUD = 0.655 USD.

Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam Đồng ngày 23/02/2024 là 1 AUD = 16,124 VND.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết, thứ Bảy, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ.

Tại Hà Nội, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ.

Tại Adelaide, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, gió từ 15-30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 12–28 độ. Chủ nhật, trời ít mây, ngày nắng, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 31 độ.

Tại Brisbane, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 24–31 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-20 km/h. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 27 độ.

Tại Sydney, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 15–21 độ. Chủ nhật, trời ít mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-20 km/h. Nhiệt độ dao động từ 12 đến 27 độ.

Tại Melbourne, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 20-40 km/h. Nhiệt độ dao động từ 19-34 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động 17 đến 27 độ.

Cẩm Nhung

Đánh giá bản tin này