Chương trình Tin tức thứ Sáu, 08/12/2023

Cẩm Nhung | 08/12/2023 | 165 Lượt nghe

Tin nước Úc:

- Tin Úc: Mức tăng lương trong năm 2024 ít có khả năng cao hơn lạm phát

- Giáo dục: Victoria: Bắt đầu đợt đăng ký thứ hai của Quỹ Xây dựng Trường học Phi Chính phủ

- Tin Úc: Dịch vụ mua trước trả sau Openpay rơi vào tình trạng thanh lý tự nguyện

- Tin Úc: Hiện có gần một triệu người Úc chưa được nhận lại tiền phúc lợi Medicare

- Tin Úc: Kiến nghị thu hẹp khoảng cách về chăm sóc sức khỏe ở nông thôn

- Giáo dục: Victoria: Chương trình Giảng dạy Xuất sắc nâng cao chuyên môn của nhiều giáo viên giỏi

- Tin vắn

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 08/12/2023 là 1 AUD = 0.660 USD.

Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam Đồng ngày 08/12/2023 là 1 AUD = 16,037 VND.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết, thứ Bảy, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ.

Tại Hà Nội, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 27 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ.

Tại Adelaide, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày có mưa, có lúc mưa rất to, gió từ 15-40 km/h. Nhiệt độ dao động từ 15–19 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió từ 35-55 km/h. Nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ.

Tại Brisbane, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, gió từ 15-20 km/h. Nhiệt độ dao động từ 22–30 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ.

Tại Sydney, thứ Bảy, trời quang đãng, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió từ 20-35 km/h. Nhiệt độ dao động từ 23–39 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió từ 15-35 km/h. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ.

Tại Melbourne, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày có mưa, có lúc có dông, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 16-20 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động 14 đến 21 độ.

Cẩm Nhung

Đánh giá bản tin này