Chương trình Tin tức thứ Ba, 26/03/2024

Cẩm Nhung | 26/03/2024 | 199 Lượt nghe

Tin nước Úc:

- Victoria: Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện đại cho tất cả người dân

- Victoria: Mang đến cho trẻ em sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống

- Victoria: Trấn áp tội phạm có tổ chức thông qua dự luật mới cứng rắn

- Tin Úc: Thế hệ Baby Boomer đang chi tiêu nhiều hơn để mua sắm trực tuyến

- Giáo dục: NSW: Thực hiện một cuộc cải cách lớn đối với kỳ thi HSC

- Victoria: Coles thêm nhãn an toàn vào các sản phẩm cao cấp

- Tin vắn

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26/03/2024 là 1 AUD = 0.654 USD.

Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam Đồng ngày 26/03/2024 là 1 AUD = 16,182 VND.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết, thứ Tư, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ.

Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió từ 15-40 km/h. Nhiệt độ dao động từ 12–25 độ.

Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió từ 15-20 km/h. Nhiệt độ dao động từ 21–26 độ.

Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-20 km/h. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ.

Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió từ 15-25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 13-21 độ.

Cẩm Nhung

Đánh giá bản tin này